LITWA: WILNO-TROKI 3DNI

Wilno: cmentarz na Rossie, kościół św.Piotra i Pawła na Antokolu, Plac katedralny, katedra św. Stanisława, kościół św. Anny, klasztor bernardynów z poddaszem kościoła, pomnik Adama Mickiewicza, pałac prezydencki, Uniwersytet Wileński z salą Lelewela i obserwatorium, kaplica w Ostrej Bramie. Przejazd pod Górę Trzech Krzyży.

Troki: Kościół NMP z cudownym obrazem Madonny Trockiej ( najstarszy koronowany obraz na Litwie, kaplica Romerów, kapliczka św. Nepomucena (patrona miasta Troki), ruiny drugiego zamku, tzw.Kiejstutowego ( zamek na półwyspie), Kinesa karaimska XVIII w – muzeum kultury i religii karaimskiej, ulica karaimska z charakterystyczną zabudową drewnianą, cmentarz karaimski(ewenement w skali Europy Wschodniej)