LWÓW 3 DNI

Żółkiew: kolegiata św. Wawrzyńca, Kościół Dominikanów, synagoga

Lwów: cmentarz Łyczakowski z cmentarzem Orląt Lwowskich, Katedra Łacińska, Rynek, prospekt Swobody, Kościół Bernardynów, pomnik Adama Mickiewicza.

Podole: Olesko, Złoczów, Podhorce