ZGŁASZANIE SZKODY – PODRÓŻNI

Komunikat dla Klientów Biura Podróży Kama Tours Sławomir Dziewulski W związku z informacjami o niewypłacalności Biura Podróży Kama Tours Sławomir Dziewulski z siedzibą w Chełmie, które posiada gwarancję ubezpieczeniową wystawioną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A., informujemy o możliwości składania roszczeń związanych z zawartą umową o udział w imprezie turystycznej lub umową o powiązane usługi turystyczne, które nie zostały lub też nie zostaną zrealizowane przez Biuro Podróży Kama Tours Sławomir Dziewulski. Roszczenie z tego tytułu należy […]

OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZENIE

Gwarancja KamaTours